Τα 5 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα υλικά που χρησιμοποιούν οι μηχανές συσκευασίας τροφίμων

Χρήσιμα Άρθρα

Η συσκευασία σε κάθε κλάδο της βιομηχανίας και κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων επιτελεί ένα σύνολο διαφορετικών αλλά αλληλένδετων ρόλων. Αφενός αποτελεί το μοναδικό τρόπο να διατηρούνται τα τρόφιμα για μακρό χρονικό διάστημα αναλλοίωτα χωρίς να χάνουν τις βιταμίνες τους και τα θρεπτικά τους στοιχεία. Αφετέρου συμβάλλει στην εύκολη μεταφορά τους και συνεπώς στην κυκλοφορία τους, ώστε να καταστούν εμπορεύσιμο προϊόν λιανικής πώλησης. Το ζήτημα της συσκευασίας απασχόλησε την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα, αφού η ανεύρεση ενός υλικού που να πληροί ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση. Πλέον, υπάρχουν διάφορα υλικά, ενώ η όλη διαδικασία έχει γίνει αυτοματοποιημένη χάρη στις μηχανές συσκευασίας.
Γιατί, όμως, μας πήρε τόσους αιώνες μέχρι να καταλήξουμε στα σωστά και χρήσιμα υλικά; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί κάθε υλικό, ώστε να δημιουργηθεί μια συσκευασία τροφίμου που θα διευκολύνει τόσο τον παραγωγό όσο και τον καταναλωτή;

Προστασία

Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό και ο σημαντικότερος σκοπός της συσκευασίας είναι η προστασία των τροφίμων από επιβλαβείς παράγοντες, όπως το οξυγόνο, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, τα έντομα και η υγρασία. Έτσι, το υλικό της θα πρέπει να μην επιτρέπει την είσοδο όλων αυτών των στοιχείων αλλά ούτε και την έξοδο οσμών ή υγρών του τροφίμου.

συσκευασια τροφιμων

Ασφάλεια

Παρόλο που ορισμένα υλικά πληρούν τον πρώτο όρο, δεν είναι κατάλληλα για τη συσκευασία τροφίμων επειδή δεν είναι ασφαλή λόγω της αντίδρασής τους με το τρόφιμο. Ζητούμενο είναι το υλικό να μην είναι τοξικό και να μη βλάπτει τις ιδιότητες του τροφίμου.

Χρηστικότητα

Οι μηχανές συσκευασίας μπορούν να παράξουν κάθε μορφή συσκευασμένου προϊόντος, όπως μπουκάλι, κουτί, σάκο, κονσέρβα και άλλα. Το θέμα, όμως, είναι να φτιάχνονται συσκευασίες, οι οποίες είναι εύχρηστες υπό την έννοια ότι διευκολύνουν τη διακίνηση και αποθήκευση του προϊόντος τόσο στο χώρο παραγωγής όσο και στο χώρο πώλησης.

καταλληλα υλικα συσκευασιας

Κόστος

Ένας άλλος λόγος, για τον οποίο η έρευνα του κατάλληλου υλικού συσκευασίας διήρκεσε τόσους αιώνες, πολλές φορές χωρίς αποτέλεσμα, είναι ότι στην εξίσωση μπαίνει και ο παράγοντας κόστος. Ένα υλικό, που πληροί όλες τις ανωτέρων προδιαγραφές αλλά είναι πολύ ακριβό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων, αφού θα επιβαρύνει κατά πολύ την τιμή τους. Συναφές με αυτό είναι και το θέμα της ανακύκλωσης. Γενικά, στόχος είναι να προτιμώνται τα ανακυκλώσιμα υλικά, αφού έτσι το υλικό επαναχρησιμοποιείται, κάτι που έχει θετική συνέπεια τόσο στο κόστος όσο φυσικά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ελκυστικότητα

Η αυτοματοποίηση της παραγωγής και προώθησης τροφίμων με τις μηχανές συσκευασίας έδωσε τεράστια ώθηση στη μαζική διακίνηση και λιανική πώληση των τροφίμων, τα οποία ως εκ τούτου αποτελούν πλέον προϊόν που πρέπει να διαφημιστεί και να προσελκύσει πελάτες. Έτσι, η συσκευασία έχει στις μέρες μας να αντιμετωπίσει και τον ανταγωνισμό, αφού πρέπει να είναι ελκυστική και αξιοπρόσεκτη, ώστε να κερδίσει την προσοχή του πιθανού πελάτη.

Η Metrotech-hellas εξειδικεύεται σε ζυγιστικά μηχανήματα και μηχανήματα συσκευασίας